index-baivan02.jpg about11.jpg about12.jpg  
menu-baivan02.jpg menu-baivan05.jpg menu-baivan08.jpg menu-baivan22.jpg menu-baivan11.jpg menu-baivan14.jpg menu-baivan17.jpg
about15.jpg
 
        แชมพูสมุนไพร “ใบว่าน” เป็นแชมพูที่มีส่วนผสมของว่านหางจระเข้สกัด ซึ่งมักจะ
นำไปใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางประทินผิวและยารักษาโรคต่างๆ เนื่องจากคุณสมบัติ
อันเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในสรรพคุณของการถนอมและฟื้นฟูเซลล์ผมและผิว
เสริมสร้างและบำรุงรากผมให้แข็งแรง ตลอดจนช่วยให้ผมดกดำและชะลอการหงอกก่อนวัย
        นอกจากคุณสมบัติอันดียิ่งของว่านหางจระเข้แล้ว “ใบว่าน” ยังได้สกัดนำเอาพืช
ธรรมชาติอื่นๆ อาทิ มะกรูด ดอกอัญชัน ตะไคร้ เพื่อตอบสนองทางเลือกแก่สภาพเส้นผม
ของผู้ใช้ที่แตกต่างกันไปแต่ละคน
        เวลากว่า 20 ปีเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงการได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า
ผู้ประสบปัญหา ไม่ว่าจะเป็นผมหงอกก่อนวัย รังแค คัน เชื้อราบนหนังศีรษะ นอกจากนี้
รางวัลเกียรติยศคงเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ “ใบว่าน” ที่ยังคงคุณภาพ
ไม่เปลี่ยนแปลง อาทิ
about18.jpg
about14.jpg
    menu-baivan42.jpg